House Rules
   • Voorleggen geldige + originele identiteitskaart (géén fotokopie) verplicht op verzoek met oog op leeftijdscontrole. Minimum leeftijd : 17 jaar.

   • Passende en deftige stadskledij is vereist : petjes, voetbalshirts, trainingspakken, sportschoenen, gescheurde jeans, … zijn niet toegestaan.

   • Een verzorgd voorkomen is primordiaal !

   • Geen toegang aan mensen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen en buiten de club is drugsgebruik ten strengste verboden. Geen enkel excuus. We hanteren een ZERO-TOLERANCE.

   • Geen toegang aan mensen in bezit van wapens, pepperspray, messen, enz. Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.

   • Geen toegang aan mensen in staat van dronkenschap.

   • Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij een vechtpartij.

   • Geen toegang aan mensen die in de omgeving van de club eender welke vorm van overlast hebben veroorzaakt.

   • Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.

   • Geen toegang aan mensen niet in bezit van geldige toegangsstempel na het sluiten van de kassa.

   • Het niet respecteren van de wachtrij of poging tot beïnvloeding van de portiers geeft aanleiding tot onmiddellijke & definitieve ontzegging van de toegang tot de club.

   • Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.

   • Het is absoluut niet toegelaten goederen van gelijk welke aard te verhandelen of uit te delen in of rondom de club, noch promotiemateriaal (flyers, affiches enz).

   • Consumpties alleen binnen de club gebruiken. Het is verboden glazen of flesjes mee naar buiten te nemen.

   • Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd op drank en wapens. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de club worden ontzegd.

   • Het is niet toegelaten te filmen of foto’s te nemen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitbater.

   • Ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag zijn redenen tot verwijdering uit de zaal.

   • Zich ophouden na sluitingstijd op het parkingterrein, heeft onmiddellijke ontzegging tot de club als gevolg.

   • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht onmiddellijk het securityteam te verwittigen.

   • Bedreiging, intimidatie of andere vormen van agressie zijn ten strengste verboden.

   • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme leiden tot toegangsverbod.

   • Als veiligheidsvoorzorg is het verplicht jassen, handtassen, rugzakken, regenschermen, valhelmen af te geven bij de vestiaire. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven.

   • De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade door andere bezoekers.

   • In de club kan ingevolge omgevallen glazen en ondanks onze voorzorgen en schoonmaak hier of daar nog een scherf of stuk glas op de grond liggen. Klanten dienen dan ook ten allen tijde hun schoenen aan te houden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en kwetsuren die ontstaan ingevolge het niet dragen van schoeisel of wegens het dragen van onaangepast schoeisel.

   • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering uit de club.

   • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie over mogelijk te nemen maatregelen.

   • Maximum capaciteit wordt gerespecteerd.

  • Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van de club van toepassing, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.

CELEBRATE YOUR BIRTHDAY

Join us at Diedjies & pre-register to have an unforgettable night with all your friends.

DOWNLOAD DIEDJIES APP

Discover our own Diedjies app made for you! Less worries, more fun!

GET SOCIAL WITH US

Share your happiness with #diedjies 
Follow us on

© 2022 Diedjies, All Rights Reserved
Privacy Policy | Cookie Policy | Club Rules