Security Partners

De bewaking wordt uitgevoerd door vergunde bewakingsonderneming Team Service Security bvba. Team Service Security is verzekerd tegenlichamelijke of materiële schade veroorzaakt doorzijn personeelsleden / bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot

Verzekeringsmaatschappij
VIVIUM (P&V Verzekeringen cvba)
Koningsstraat 151, 1210 Brussel
POLISNR: 320079279

De bewaking wordt uitgevoerd door vergunde bewakingsonderneming VESTAGUARD SECURITY. Vestaguard Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door de bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot

Verzekeringsmaatschappij
Generali Belgium NV
Louizalaan 149, 1050 Brussel
POLISNR: GC062158
F.O.D.16.1204.06

CELEBRATE YOUR BIRTHDAY

Join us at Diedjies & pre-register to have an unforgettable night with all your friends.

DISCOVER DIEDJIES APP

Discover our own Diedjies app made for you! Less worries, more fun!

GET SOCIAL WITH US

Share your happiness with #diedjies 
Follow us on

© 2022 Diedjies, All Rights Reserved
Privacy Policy | Cookie Policy | Club Rules